1st week -Dec /2016

13:12, 29/11/2016

1. A teacher is one who makes himself progressively unnecessary ; Tác giả Thomas Carruthers (Thầy Cô giáo là người làm cho mình trở nên dần dần không còn cần thiết nữa).

Tham khảo website: http://www.quotes.net/quote/11642

2. Practice makes perfect

 

 


Bs Huỳnh Mạnh Nhi
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :