Khoa Gây mê Hồi Sức

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

Trưởng khoa: BsCKII Võ Quang Nguyên Phổ

Phó Trưởng khoa: BsCKII Lê Đức Thắng

I . LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

1.     Giai đoạn: 1975 – 1980:

Phòng mổ được: Tọa lạc tầng trệt ( hiện tại cũng là phòng mổ đất) 

Cơ cấu vật chất khởi đầu bằng 03 phòng mổ (chương trình và cấp cứu) và 01 phòng tiểu phẫu: 

-       02 phòng mổ chương trình: Đáp ứng phẫu thuật (ngoại tổng quát – chỉnh hình – mắt – tai mũi họng và ngoại sản)

-       01 phòng  mổ cấp cứu.

-       01 phòng tiểu phẫu.

Ban lãnh đạo khoa

-       Trưởng khoa: Bs Hoàng Hải Hàm

-       Phó Khoa: Bs Nguyễn Hồng Thu

2.     Giai đoạn từ 1980 – 1995:(cùng với việc thành lập Trung Tâm Chấn thương Chỉnh hình, Khoa Phẫu Thuật Hồi sức/ phòng mổ ra đời)

Di dời Khoa dược và Khoa gan – mật để Phòng mổ phát triển hình thành khu vực mổ lầu tầng I. (thời điểm này hình thành 01 khu mổ chương trình sạch trên lầu và 01 phòng mổ dành cho riêng Khoa Cột sống) gồm:

-       03 phòng mổ

-       01 phòng hậu phẫu 05 giường 

Khu mổ đất gồm:

-       03 phòng mổ 

-       01 phòng hậu phẫu 10 gường

Ban lãnh đạo khoa:

-       Trưởng khoa: Bs Nguyễn Hồng Thu

-       Phó Khoa: Bs Nguyễn Ngọc Chung

-       Điều dưỡng trưởng (1): Nguyễn Văn Lẹ

-       Điều dưỡng trưởng (2): Nguyễn Kim Oanh

3.     Giai đoạn từ 1995 – 2001: (Cùng với việc thành lập  TTCTCH, Khoa PHẪU THUẬT HỒI SỨC/Phòng mổ)

1995 TTCTCH được đầu tư xây mới và cải tạo. Khoa Phòng mổ trở thành Khoa Phẫu thuật – Hồi sức với:

-       Khu mổ lầu gồm 07 phòng mổ được xây dựng mới hoàn toàn

-       Khu mổ đất gồm 03 phòng mổ được sắp xếp lại và mở rộng  

-       Phòng hậu phẫu lầu được cải tạo và mở rộng thành 14 gường 

-       Phòng hậu phẫu đất được cải tạo và sắp xếp thành 10 gường 

Ban lãnh đạo khoa

-              Trưởng khoa: Bs Nguyễn Hồng Thu

-              Phó Khoa: Bs Nguyễn Ngọc Chung

-              Điều dưỡng trưởng (1): Nguyễn Văn Lẹ

-              Điều dưỡng trưởng (2): Nguyễn Kim Oanh

4.     Giai đoạn từ 2001 – tháng 9/2017

-       2001 Khoa Phẫu thuật Hồi sức phát triển thêm 01 phòng mổ khu mổ lầu thành 08 phòng mổ và 01 phòng tiền mê ( quản lý bệnh nhân và thực hiện phương pháp vô cảm trước khi vào phòng mổ). 

-       2007 khoa Phẫu thuật Hồi sức phát triển thêm 01 phòng mổ, khu mổ lầu thành 09 phòng mổ. 

-       2008 Khoa Phẫu thuật Hồi Sức cải tạo 03 phòng mổ đất và phát triển thêm thành 02 phòng  mổ khu mổ đất.   

Ban lãnh đạo khoa: 

-       Trưởng khoa: Bs Nguyễn Ngọc Chung

-       Phó Khoa: Bs Trần Thanh Đức

-       Điều dưỡng trưởng: Vưu Bửu Phương

5. Giai đoạn từ tháng 10/2017 đến nay:

Ban lãnh đạo khoa: 

-       Trưởng khoa: Bs CKII Võ Quang Nguyên Phổ

-       Phó Khoa: BsCKII Lê Đức Thắng

-       Điều dưỡng trưởng: Cử nhân Lê Hùng Tấn

3.     MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020:

Mục tiêu:

-       Giải quyết sớm nhu cầu phẫu thuật của bệnh nhân.

-       Đào tạo liên tục trong chuyên ngành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ( gây mê và dụng cụ ).

-       Áp dụng, phát triển và phổ biến sâu rộng gây tê tùng thần kinh qua siêu âm. 

Phương hướng: 

-       Thành lập thêm phòng mổ.

-       Khuyến khích và tạo điều kiện cho viên chức học tập nâng cao chuyên môn.

-       Phối hợp với các Phòng chức năng và Khoa phòng làm tốt công tác đối ngoại và đối nội. 

Bs Nguyễn Ngọc Chung nguyên trưởng khoa PT-GMHS hiện tại là cố vấn chuyên môn cho khoa PT-GMHS