PHÒNG TỔ CHỨC

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

21:30, 29/12/2020

Phòng khám chuyên gia chỉ khám sáng thứ sáu

Phòng khám yêu cầu 116 và phòng khám ngoài giờ (PK.18 và PK.19) vẫn khám bệnh bình thường

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2020

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2020

22:08, 28/08/2020

BV CTCH nghỉ 01 ngày thứ tư 02/09/2020 là ngày lễ Quốc Khánh, cấp cứu vẫn hoạt động bình thường.

Giới hạn tin theo ngày :