QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng 2019

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng 2019

15:32, 28/10/2019

Điểm nội kiểm 2019: 3,66 
Tập huấn QLCL về an toàn kháng sinh

Tập huấn QLCL về an toàn kháng sinh

22:42, 11/11/2018

Tập huấn vào 13g30 phút thứ năm ngày 22/11/2018 tại hội trường A-Chủ trì buổi tập huấn: BsCKII Châu Văn Đính PGĐ điều hành BV CTCH.

Giới hạn tin theo ngày :