Tham gia báo giá các Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và Tư vấn thẩm định E-HSMT

15:36, 31/01/2024

Thông báo về việc tham gia báo giá các Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các hạng mục sau (nhấn vào các file bên dưới để xem chi tiết):

299_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc hạng mục Cải tạo hệ thông thông gió

302_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc hạng mục sữa chữa cải tạo lầu 4 - cơ sở 2

304_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc hạng mục Cải tạo lầu 3 và thang bộ

305_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc hạng mục Cải tạo lầu 2 - Cơ sở 2

307_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc hạng mục Cải tạo lầu 1 - Cơ sở 2

309_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc hạng mục Cải tạo tầng trệt - Cơ sở 2

311_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng hạng mục sữa chữa cải tạo phòng mổ số 5 và số 9 - Cơ sở 1

312_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng hạng mục sữa chữa cải tạo phòng mổ số 5 và số 9 - Cơ sở 1

313_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng hạng mục sữa chữa cải tạo phòng mổ số 3 và số 4 - Cơ sở 1

314_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng hạng mục sữa chữa cải tạo phòng mổ số 3 và số 4 - Cơ sở 1

315_BVCTCH-HCQT.signed.pdf: Tham gia Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng hạng mục sữa chữa cải tạo hành lang khu mổ lầu 1 - Cơ sở 1

316_BVCTCH-HCQT.signed.pdf:


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :