THÔNG BÁO

NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021

NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021

11:23, 05/02/2021

BV nghỉ từ 29 tết, mồng 6 tết hoạt động trở lại, Cấp cứu hoạt động xuyên suốt các ngày tết, PK 116 và PK chuyên gia mồng 4 tết hoạt động

Giới hạn tin theo ngày :