Thông báo về việc tham gia báo giá tư vấn thiết kế, thẩm tra, đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu

13:34, 29/12/2023

   Bệnh viện CTCH Thông báo về việc tham gia báo giá các tư vấn như: thiết kế, thẩm tra, đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu cho các hạng mục, thông tin chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới.

Trân trọng ./.

2043_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2044_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2045_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2046_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2047_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2048_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2049_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2050_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2051_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2052_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2053_BVCTCH-HCQT.signed.pdf

2054_BVCTCH-HCQT.signed.pdf


Nguồn: Phòng Hành chánh Quản trị
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :