Tổng kết tỉ lệ vi trùng đề kháng kháng sinh

16:07, 15/09/2018

Screen_Shot_2018-09-15_at_4.04.59_PMScreen_Shot_2018-09-15_at_4.05.12_PM_1Screen_Shot_2018-09-15_at_4.05.29_PM_1Screen_Shot_2018-09-15_at_4.05.46_PMScreen_Shot_2018-09-15_at_4.05.12_PM_2Screen_Shot_2018-09-15_at_4.06.15_PMScreen_Shot_2018-09-15_at_4.06.35_PM


Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :