THÔNG TIN CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

23:00, 06/12/2018

Screen_Shot_2020-08-05_at_15.44.23

Screen_Shot_2020-08-05_at_15.44.32Screen_Shot_2020-08-05_at_15.44.41

Screen_Shot_2020-08-05_at_15.44.49Screen_Shot_2020-08-05_at_15.44.57Screen_Shot_2020-08-05_at_15.45.04Screen_Shot_2020-08-05_at_15.45.13Screen_Shot_2020-08-05_at_15.45.22Screen_Shot_2020-08-05_at_15.45.29


Nguồn: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
BỆNH viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :