Các Clip về Covid-19 trong tình hình mới: Thông điệp 2K+

20:20, 23/09/2022

Các Video clip về Covid-19 trong tình hình mới:

Clip 1: Khủ khuẩn

Clip 2: Khẩu trang

Clip 3: thông điệp 2K+


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :