PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ BV CTCH TPHCM

* * *

Trưởng phòng: HOÀNG THỊ MAI

 

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÒNG TỔ CHỨC

Quá trình hình thành Phòng Tổ chức cán bộ luôn song hành với lịch sử thành lập bệnh viện từ năm 1971 với tên gọi đầu tiên là Y viện Sùng Chính. Đến năm 1985 Bệnh viện Trần Hưng Đạo đổi tên thành Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, năm 2002 đổi thành Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho đến nay.

 1. Ban lãnh đạo phòng qua các thời kỳ
 2. Trưởng phòng :
  • Bà Nguyễn Thị Hường
  • Bà Nguyễn Hồng Thu (07/1994 - 1996)
  • Bà Phạm Thị Hồng Nga (08/1996 – 1998)
  • Ông Hoàng Văn Long ( 03/1998 – 2012)
  • Bà Lê Thị Thanh Nguyện (07/2012 – 09/2020)

Nhân sự hiện tại gồm 07 cán bộ viên chức:

 1. Ths Hoàng Thị Mai                       -      Trưởng phòng 
 2. CN Võ Thị Phương Thảo             -       Phó Trưởng Phòng 
 3. CN Nguyễn Hồng Phúc                -       Chuyên viên 
 4. CN Nguyễn Thị Thương               -       Chuyên viên
 5. Nguyễn thị Hồng Hạnh.                 -       Chuyên viên 
 6. Nguyễn Thị Kiều Loan                  -       Y công 
 7. Trần Thị Phúc                               -       Y công

 

B. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ.

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

I. NHIỆM VỤ:

 • Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 • Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 • Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 • Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 • Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

II. TỔ CHỨC:

Các bộ phận:

a. Quản lý nhân lực: 

 • Lao động tiền lương – Quản lý hồ sơ nhân lực.
 • Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.
 • Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

b. Đào tạo cán bộ:

 • Quy hoạch cán bộ - Kế hoạch đào tạo

c. Bảo vệ chính trị nội bộ.

C./ THAM GIA ĐOÀN THỂ, THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

I./ Tham gia các đoàn thể:

 • Tham gia Hội chữ thập đỏ bệnh viện.
 • Tham gia công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
  • Tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn, trong đó có 01 cán bộ của phòng nằm trong ban chấp hành Công đoàn, 01 tổ trưởng Công đoàn, 01 tổ phó Công đoàn.
  • Tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên bệnh viện, trong đó có 01 cán bộ của phòng là Bí thư đoàn của Bệnh viện, 01 cán bộ là ủy viên ban chấp hành, 01 cán bộ là bí thư, phó bí thư Chi đoàn 6.
  • Tham gia công tác xây dựng Đảng, trong đó có 01 cán bộ của phòng là Bí thư Đảng bộ, 01 cán bộ là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện.

II./ Thành tích khen thưởng:

 • Nhiều năm liền đạt thành tích tập thể lao động tiến tiến, Tập thể lao động xuất sắc và nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng khác.
 • Thường niên đều có các cá nhân đạt danh hiệu từ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.

III./ Hướng phát triển của phòng trong giai đoạn 2015 – 2020 : 

 • Tiếp tục tham mưu cho giám đốc về công tác Tổ chức Cán bộ, tiến đến hệ thống lại tất cả công việc của phòng bằng vi tính hóa.
 • Quản l‎ý con người có một vai trò quan trọng trong công tác Tổ chức Cán bộ, vì vậy việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức của Bệnh viện nói chung và toàn nhân viên trong phòng là mục tiêu quan trọng của Phòng Tổ chức Cán bộ nhằm đáp ứng mục tiêu khám chữa bệnh cho nhân dân trong thời kỳ mới.
 • Tiếp tục có những đề tài cải tiến mới trong công tác Tổ chức Cán bộ trong thời gian mới.

Screen_Shot_2016-11-13_at_9.05.45_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_9.05.56_AM

1

Tập thể phòng Tổ chức Cán bộ

Từ 25/09/2020 Bà Hoàng Thị Mai là trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Từ 10/01/2022 Bà Võ Thị Phương Thảo là phó trưởng phòng TCCB