PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

HOÀNG VĂN LONG
Nguyên trưởng phòng Tổ chức
LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Phó Giám Đốc, nguyên trưởng phòng Tổ chức
HOÀNG THỊ MAI
Trưởng phòng
Võ Thị Phương Thảo
Phó trưởng phòng
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Bí thư Đoàn thanh niên