Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thuộc dự toán mua sắm thuốc năm 2021-2022

21:02, 11/04/2022

   Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình gửi thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật "Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị" và "Gói thầu thuốc generic" thuộc dự toán mua sắm thuốc năm 2021-2022.

   Kính mời các Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vui lòng cử đại diện đến tham dự buổi mở Hồ sơ đề xuất về tài chính vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022 (thứ năm) tại Hội trường A - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Các Nhà thầu quan tâm xin xem file chi tiết đính kèm :

     - BIỆT DƯỢC GỐC- QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT.pdf

     - GENERIC-QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT.pdf


Nguồn: Khoa Dược
BỆNH viện Chấn Thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :