Thông báo mời chào giá

14:54, 19/07/2023

 

  Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đang có nhu cầu mua sắm bổ sung một số thuốc generic năm 2023 để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các nhà thầu, công ty, đơn vị quan tâm và có đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia chào giá các mặt hàng (công văn và chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

  1. Công văn mời chào giá thuốc 2023.pdf
  2. Phụ lục mời chào giá.xlsx
  3. Mẫu báo giá thuốc.docx

Trân trọng ./.


Nguồn: Khoa Dược
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :