Anatomic Basis of Dorsal Finger Skin Cover

11:35, 15/01/2017

 

 

Screen_Shot_2017-01-15_at_11.40.47_AM

 

Gởi email đến bskhanh131172@gmail.com nếu các đồng nghiệp muốn lấy bài toàn văn. Trân trọng

 

 

 


Võ hòa Khánh
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :