Bác sĩ

VÕ VĂN THÀNH
Nguyên trưởng khoa Cột sống A
LÊ GIA ÁNH THỲ
ThsBsCKII - Trưởng khoa chi trên
TRƯƠNG TRÍ HỮU
Tiến sĩ-Bác sĩ-Trưởng phòng KHTH
VÕ HÒA KHÁNH
Bs Chuyên khoa II-Trưởng phòng Quản lý Chất lượng
NGUYỄN ĐỖ NGUYỆT HỒNG
Trưởng phòng TCKT
PHAN VĂN HÒA
Trưởng phòng Hành chánh quản trị
HOÀNG THỊ MAI
Phó trưởng phòng
KHƯƠNG THIỆN NHƠN
Phó trưởng khoa
HỒ VĂN THẠNH
Phó trưởng phòng KHTH
NGÔ VĂN THÁI
Phó trưởng Khoa
NGUYỄN VĂN AN
Phó trưởng phòng
VÕ QUANG ĐÌNH NAM
Phó trưởng khoa
NGUYỄN THẾ MINH HOÀNG
Bác sĩ điều trị
NGUYỄN HỮU THẠNH
Bác sĩ điều trị
ĐINH KHẮC CHỮ
Bác sĩ điều trị
LÊ SỸ TUẤN
Bác sĩ điều trị
PHẠM THANH TÂN
Bác sĩ điều trị
NGUYỄN MINH LỘC
Bác sĩ điều trịCHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ