Bác sĩ

VÕ VĂN THÀNH
PGsTs - Nguyên trưởng khoa Cột sống A
LÊ GIA ÁNH THỲ
ThsBsCKII - Trưởng khoa chi trên
TRƯƠNG TRÍ HỮU
Tiến sĩ-Bác sĩ-Trưởng phòng KHTH
VÕ HÒA KHÁNH
Bác sĩ Chuyên khoa II-Trưởng phòng Quản lý Chất lượng
NGUYỄN ĐỖ NGUYỆT HỒNG
Trưởng phòng TCKT
PHAN VĂN HÒA
Trưởng phòng Hành chánh quản trị
NGUYỄN THẾ HANH
BsCKII - Phó trưởng khoa Cột sống B
LÊ VĂN THỌ
Tiến sĩ - Phó trưởng khoa Bệnh học Cơ xương khớp
KHƯƠNG THIỆN NHƠN
BsCKII - Phó trưởng khoa khám bệnh
HỒ VĂN THẠNH
BsCKII - Phó trưởng phòng KHTH
NGÔ VĂN THÁI
BsCKII - Phó trưởng khoa Chi dưới
NGUYỄN VĂN AN
BsCKII - Phó trưởng phòng KHTH
PHẠM THANH HẢI
Chuyên viên phòng Chỉ đạo tuyến
LÊ VĂN LƯƠNG
Điều dưỡng
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ
NGUYỄN THẾ MINH HOÀNG
Bác sĩ điều trị
ĐINH KHẮC CHỮ
Bác sĩ điều trị
LÊ SỸ TUẤN
Bác sĩ điều trị
NGUYỄN THANH QUANG
Bác sĩ điều trị
TRẦN NHƯ THẢO
Chuyên viên phòng Chỉ đạo tuyến