Bác sĩ

LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Trưởng phòng
TRẦN THỊ NGỌC DUNG
Trưởng phòng CTXH
NGUYỄN THÁI THÀNH
Bác sĩ trưởng khoa
NGÔ MINH LÝ
Trưởng khoa
VÕ HÒA KHÁNH
Trưởng phòng Quản lý Chất lượng
HUỲNH MẠNH NHI
Phó trưởng khoa
HOÀNG THỊ MAI
Phó trưởng phòng
PHẠM THANH THẢO
Chuyên viên
KHƯƠNG THIỆN NHƠN
PHÓ TRƯỞNG KHOA
VÕ QUANG ĐÌNH NAM
Phó trưởng khoa
TRẦN ĐĂNG KHOA
Phó trưởng khoa
HUỲNH TRUNG HIẾU
bác sĩ điều trị
TẠ QUANG HIẾU
Bác sĩ điều trị
BÙI HOÀNG LÂN
bác sĩ điều trị
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Bí thư Đoàn thanh niên
TRẦN CÔNG TƯỜNG
Bác sĩ điều trị