Bác sĩ

LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Trưởng phòng
TRẦN THỊ NGỌC DUNG
Điều hành phòng CTXH
NGUYỄN THÁI THÀNH
Bác sĩ trưởng khoa
NGÔ MINH LÝ
Trưởng khoa
VÕ HÒA KHÁNH
Điều hành phòng QLCL
HOÀNG THỊ MAI
Phó trưởng phòng
PHẠM THANH THẢO
Chuyên viên
KHƯƠNG THIỆN NHƠN
Phó trưởng khoa khám chuyên khoa
VÕ QUANG ĐÌNH NAM
Phó trưởng khoa
TRẦN ĐĂNG KHOA
Phó trưởng khoa
Phó trưởng khoa
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Bí thư Đoàn thanh niên
TRẦN CÔNG TƯỜNG
Bác sĩ điều trị
HÀ VĂN HỘI
Bác sĩ điều trị
LÊ THỊ THUỶ
Phó bí thư Đoàn thanh niên
ĐINH NGOC MINH
Bác sĩ điều trị
LÊ NGỌC TUẤN
Bác sĩ điều trị