HỘI NGHỊ BÀN TAY

20:00, 10/03/2017

DANH SÁCH ĐỀ TÀI HỘI NGHỊ BÀN TAY 

yes yes yes 

(Nhấn vào đường link để tải tài liệu)

 

1. BSCKII PHAN DZƯ LÊ THẮNG Vạt mô dưới da mặt lưng ngược dòng che phủ mất da cùng ngón tay-Hội nghị bàn tay 2013.ppt

2. ThsBsCKII BÙI LAN HƯƠNG Biến dạng khớp quay trụ dưới - 2014.ppt


admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :