KHOA DƯỢC

GÓC THÔNG TIN

GÓC THÔNG TIN

22:21, 14/03/2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

14:56, 01/03/2023

BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC

BẢN TIN THÔNG TIN THUỐC

20:13, 29/11/2022

Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thuộc dự toán mua sắm thuốc năm 2021-2022

Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thuộc dự toán mua sắm thuốc năm 2021-2022

21:02, 11/04/2022

13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022 (thứ năm) tại Hội trường A - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :