SỰ KIỆN

Chúc mừng ngày điều dưỡng Việt Nam 26/10

Chúc mừng ngày điều dưỡng Việt Nam 26/10

12:15, 25/10/2022

Nhân ngày điều dưỡng Việt Nam - 26/10 - Ban Giám Đốc BV CTCH gởi lời thẳm hỏi sức khỏe đến tập thể điều dưỡng BV CTCH nói riêng và những người điều đưỡng cả nước nói chung, mong tất cả Anh/Chị/Em điều dưỡng luôn vượt qua những khó khăn, thách thức hiện tại để tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Mam.
TpHCM kích hoạt lại mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

TpHCM kích hoạt lại mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

04:19, 13/11/2021

Khi cần hổ trợ gọi tổng đài 1022 và nhấn phím 4

Giới hạn tin theo ngày :