THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT QUẢ BỎ PHIẾU XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 14 - NĂM 2023 TẠI HỘI ĐỒNG CƠ SỞ BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

18:14, 21/04/2022

Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;

Thực hiện Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023;

Thực hiện Công văn số 790/SYT-TCCB ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã xây dựng Kế hoạch số 201/KH-BVCTCH ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc triển khai xét xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 và Kế hoạch số 404/KH-BVCTCH ngày 08 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động để lấy phiếu tín nhiệm xét xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 tại Hội đồng cơ sở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình;

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Hội đồng cơ sở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tổ chức Hội nghị của Hội đồng cơ sở với sự tham dự của 17/17 thành viên để xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023,

Kết quả cụ thể được công khai tại:

1.   Niêm yết tại Bảng thông tin Bệnh viện – Hội trường A;

2.   Niêm yết tại Bảng thông tin Bệnh viện – Phòng Tổ chức cán bộ;

3.   Gửi đến địa chỉ hộp thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản của tất cả các Khoa Phòng.

Trân trọng./.


Nguồn: Hội đồng cơ sở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023
Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :