Thông báo thực hiện xét nghiệm giám sát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh Covid-19

15:57, 23/05/2021

Ynh_chYp_Man_hinh_2021-05-23_luc_15.56.56


Nguồn: https://hcdc.vn/category/thong-tin/huong-dan-cach-ly-xet-nghiem-nguoi-den-tu-cac-dia-phuong-khac-ve-tp/thong-bao-thuc-hien-xet-nghiem-giam-sat-danh-gia-nguy-co-dich-benh-covid19-bcb23ab18d9358fe525928463b7211da.html
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :