COVID-19

TƯ VẤN BỆNH QUA ĐIỆN THOẠI TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19

TƯ VẤN BỆNH TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19

14:21, 30/07/2021

Nếu người bệnh có nhu cầu tư vấn về bệnh trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp, có thể gọi điện thoại để được tư vấn theo chuyên khoa mà không cần đến BV

Giới hạn tin theo ngày :