Công văn số 935/QĐ-BVCTCH về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

13:55, 22/11/2023

Căn cứ Quyết định số  06/QĐ-SYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trực thuộc Sở Y tế;
Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 71 tháng 1 năm 2023 của Bộ Y Tế quy định thống nhật giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiêm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
Căn ức Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Mnih về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Giám đốc BV CTCH ban hành công văn số 935/QĐ-BVCTCH về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, thông tin chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới:

Công văn 935 QĐ-BVCTCH về ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán BHYT.pdf

Trân trọng ./.


Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :