Giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

15:04, 18/12/2023

   Giám đốc BV CTCH ban hành công văn số 998/QĐ-BVCTCH về giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, quyết định về giá dịch vụ này có hiệu lực từ ngày 18/12/2023. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới

Giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

  Trân trọng ./.


Phòng Tài chính Kế toán
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :