Tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016 tại đơn vị

09:10, 26/09/2016

Nhằm mục đích giúp công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện nhận thức và có kiến thức về pháp luật và thực hiện chương trình 03-CTr/ĐU.BVCTCH ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Đảng ủy Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình về công tác tuyên giáo; kế hoạch số 469/KH-BVCTCH ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016,

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã tổ chức thành công hoạt động “Tuyên truyền pháp luật” năm 2016.

 

Ngày 16/09/2016, Ths. Đinh Thị Thu Trang, Phó trưởng Khoa Dân vận và Công tác xã hội, Học viện Cán bộ Thành phố đã có buổi báo cáo sôi nổi về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân tại đơn vị.

 

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

Screen_Shot_2016-10-26_at_9.19.07_AM
Screen_Shot_2016-10-26_at_9.19.17_AMScreen_Shot_2016-10-26_at_9.19.28_AMScreen_Shot_2016-10-26_at_9.19.56_AM

admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :