Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020

23:25, 13/09/2020

THÔNG BÁO

(Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020)

Thực hiện Công văn số 5125/SYT-TCCB ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng trong Ngành Y tế;

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình tiếp tục triển khai thực hiện việc đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020 theo quy định của Bộ Y tế và chỉ tặng thưởng 01 lần cho mỗi cá nhân trong quá trình công tác đủ tiêu chuẩn, nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 như sau: 

1.   Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”: là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Y tế để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân. 

2.   Đối tượng

-     Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” bao gồm:

+  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong ngành Y tế.

+  Cá nhân ngoài ngành Y tế.

+  Người nước ngoài. 

-     Không thuộc đối tượng xét tặng

+  Những người đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

+  Những người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức “cảnh cáo” trở lên.

3.   Tiêu chuẩn xét tặng

a.   Đối với cá nhân công tác trong ngành Y tế

-     Phải có thời gian công tác trong ngành Y tế từ đủ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ.

-     Trường hợp cá nhân có thời gian công tác trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, X-Quang, Giải phẫu bệnh, Pháp y, Pháp y tâm thần, Hồi sức, cấp cứu – chống độc, Nhi, Y học cổ truyền; người chăm sóc người nhiễm HIV hoặc người bệnh AIDS, người trực tiếp tiếp xúc với các hóa chất độc hại hoặc người công tác tại y tế tuyến xã thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì mỗi năm công tác tại chuyên ngành, địa bàn được quy đổi thành 01 năm 02 tháng.

b.  Đối với cá nhân ngoài Ngành Y tế và người nước ngoài: 

Có thành tích xuất sắc đột xuất có tác động rõ rệt đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Ngành Y tế, được tập thể công nhận và Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao, bao gồm một trong các đối tượng sau

-     Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công lao trong việc quản lý, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

-     Người có đóng góp lớn về vật chất, tinh thần cho Ngành Y tế. 

-     Người nước ngoài có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

-     Cá nhân có hành động dũng cảm hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

4.   Tổ chức thực hiện

a.   Lãnh đạo các Khoa, Phòng triển khai kế hoạch và rà soát danh sách nhân sự thuộc quyền quản lý đủ tiêu chuẩn nêu trên (kể cả những người đã nghỉ hưu nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định, các chuyên gia quốc tế thường xuyên đến công tác và hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện) để tiến hành họp Khoa/ Phòng; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020.

b.  Hồ sơ

Hồ sơ phải nộp cả bản giấy (nộp trực tiếp về Phòng Tổ chức cán bộ, Ths Võ Thị Phương Thảo) và dữ liệu điện tử qua địa chỉ email: tochuccanbo.ctch@gmail.com

Thành phần hồ sơ gồm:

TT

Tên văn bản

Mẫu

Số lượng

1

Biên bản họp Khoa Phòng về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020

Mẫu 1

01 bản

2

Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

Mẫu 11

01 bản

3

Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

Mẫu 12

01 bản

4

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân (người Việt Nam)

Mẫu 13

02 bản

5

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân (người nước ngoài)

Mẫu 13-1

02 bản

 

c.   Thời hạntrước 15 giờ, ngày 17/09/2020 (thứ năm). Nếu quá hạn nêu trên, xem như cá nhân không đề nghị xét khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020.

5.   Lưu ý:

-     Bằng chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2019 đã được công nhận theo quyết định số 70/QĐ-BYT ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, vì một số lý do nên Bộ Y tế chưa chuyển về cho các đơn vị.

-     Biểu mẫu được công khai tại:

+ Thư mục chung Bệnh viện/Phong Tochuccanbo/Phong TOCHUC/THI DUA/ THI DUA 2020/ KNC Vi suc khoe nhan dan.

Hoặc trang thông tin điện tử của Bệnh viện: bvctch.vn   chuyên mục: Thi đua - khen thưởng.

Hoặc hộp thư điện tử/Vi.Office của các Khoa Phòng.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng triển khai nội dung văn bản này đến toàn thể viên chức, người lao động trực thuộc phạm vi quản lý; nghiêm túc thực hiện việc xem xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2020 đối với cá nhân đủ điều kiện.

Đính kèm các file:

Mau 01 - Bien ban hop.doc

Mau 11 - To_trinh_KNC_VSKND.doc

Mau_12 - Danh_sach_KNC_VSKND.doc

Mau 13 - Ban_khai_tom_tat_thanh_tich.doc

Mau 13-1 - Ban_khai_tom_tat_thanh_tich- nguoi_nuoc_ngoai.doc

1439.TB.BVCTCH.09092020_de_nghi_xet_ky_niem_chuong_2020.pdf

Ban cam ket chua nhan ky niem chuong.docx


Nguồn: Phòng Tổ chức Cán bộ
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TpHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :