Đánh giá kết quả tái tạo DCCT và DCCS cùng lúc qua nội soi

12:24, 15/01/2017 2 bình luận

Screen_Shot_2017-01-15_at_12.28.59_PMScreen_Shot_2017-01-15_at_12.29.21_PM

Liên hệ email bvctchtphcm@gmail.com nếu các đồng nghiệp muốn lấy bài toàn văn. Trân trọng


Phòng Quản lý chất lượng
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :