Đề tài cấp cơ sở năm 2021

22:00, 03/06/2021

Đề tài cấp cơ sở năm 2021

Đề tài cấp cơ sở năm 2021

Đề tài cấp cơ sở của BV là những đề tài về chuyên môn CTCH cũng như những đề tài về quản lý, đây là những đề tài đã được nghiệm thu bởi hội đồng khoa học của BV.

 

1. Đánh giá việc tuân thủ bảng kiểm ATPT - CN Phạm Thanh Thảo - QLCL.pdf

2. Đều trị phẫu thuật nắn chỉnh VCS lối sau với cấu hình ốc chân cung chọn lọc ĐS xen kẻ- TS Ngô Minh Lý.pdf

3. Điều trị liệt thần kinh quay không hồi phục bằng phương pháp chuyển gân Mere D'Aubigne cải biên - BsCKII Nguyễn Quang VInh.pdf


Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :