Kết quả điều trị gãy thân xương bàn chân 2,3,4,5 bằng kim "K" xuôi dòng dưới C-ARM

18:18, 03/02/2019

 

 

Screen_Shot_2019-02-03_at_6.18.21_PM

Tác giả: TSBSCKII TRƯƠNG TRÍ HỮU, đề tài cấp cơ sở  2018

Các đồng nghiệp muốn toàn văn bài báo cáo này, xin cho biết thông tin về Bạn (tóm tắt CV) và gởi email theo địa chỉ bvctchtphcm@gmail.com, BV sẽ từ chối cung cấp nếu thấy người xin không phù hợp. Trân trọng


Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :