GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH KHÔNG THUỘC PHAM VI THANH TOÁN BHYT

23:48, 10/08/2017

Screen_Shot_2017-08-11_at_10.35.32_AM

 

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH   Phụ lục II
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH    
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
 ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định             /QĐ-BVCTCH ngày            /       /2017 của Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình)
 
     
      Đơn vị: đồng
Số TT Các loại dịch vụ Bệnh viện hạng I Ghi chú
A B 2 6
1 Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc 632,200  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc  335,900  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
3 Ngày giường bệnh Nội khoa:    
3.1 Loại 1: Các khoa: Ung thư, Nhi 199,100  
3.2 Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Ngoại không mổ. 178,000  
4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng    
4.1 Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể 286,400  
4.2 Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể 250,200  
4.3 Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 214,100  
4.4 Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể 183,000  

Nguồn: Phòng TCKT
Admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :